Concrecions al MARC 21

Camps d'entrada d'enllaç 76X - 78X

Puntuació entre subcamps

No poseu puntuació abans dels subcamps d'aquestes etiquetes d'enllaç

Ex.:   772 0	|tLITA newsletter|x0196-1799

Articles en el $t

No poseu els articles dels títols en els $t de les etiquetes d'enllaç

773 Ús del $w

Considereu com a número de control del registre que heu de posar en el $w de les etiquetes de lligam, el número de BIB ID del registre del CCUC (sense punt).

Ex.: 773 1# $tIn-fan-cia educar de 0 a 6 años revista de l'Associació de Mestres 
       Rosa Sensat$b[Ed. castellana$dBarcelona : l'Associació, 1990-
       $x1130-6084$gnº100 (noviembre/diciembre 2006),p. 24$wb15581287

Quan copieu aquest registre en el vostre catàleg local no cal que canvieu aquest número perquè també tindreu el lligam a través de la 001 del registre del document font.

Novembre 2009