Nivells de catalogació per a documents cartogràfics

Aquest annex conté la llista d'elements mínims que ha d'incloure el registre bibliogràfic de document cartogràfic (008 Documents cartogràfics) en cadascun dels diferents nivells de catalogació.

La llista només recull aquells camps i subcamps que són “O” (Obligatori) o “OA” (Obligatori si és Aplicable). Si un element no és al llistat, cal interpretar-ho com a element opcional.

Defecte: En MARC21 tots els codis de la capçalera, la 007 i la 008 són obligatoris, el que és optatiu es marca per “defecte” amb un farciment |: cap intenció de codificar.
També es marca per “defecte” aquelles posicions que només tenen un codi possible.

Manual: Omplir manualment pels catalogadors.

1. Nivell complet:

Etiqueta del registre (Capçalera) 1) O
pos. 06 Tipus de registre O Defecte e
pos. 07 Nivell bibliogràfic O Manual
pos. 08 Tipus de control O Defecte #
pos. 17 Nivell de codificació O Defecte #
pos. 18 Forma de la catalogació descriptiva O Defecte a
006 Recursos continus OA 2)
pos. 00 Forma del material O Defecte s
pos. 01 Periodicitat O Manual
pos. 02 Regularitat O Manual
pos. 04 Tipus de recurs continu O Manual
pos. 06 Forma del document O Manual
pos. 17 Convenció d’entrada O Manual
007 Camp fix de descripció física OA 3)
pos. 00 Categoria de material O Defecte c
pos. 01 Designació específica de material O Defecte r
pos. 02 Sense definir O Defecte #
pos. 03 Color O Defecte |
pos. 04 Dimensions O Defecte |
pos. 05 So O Defecte |
pos. 06-08 Densitat de bits de la imatge O Defecte |
pos. 09 Formats de fitxer O Defecte |
pos. 10 Requeriments de garantia de qualitat O Defecte |
pos. 11 Antecedents/font O Defecte |
pos. 12 Nivell de compressió O Defecte |
pos. 13 Qualitat del reformatge O Defecte |
008 Codis d'informació 4) O
pos. 06 Tipus de data / Estat de la publicació O Manual
pos. 07-10 Data 1 O Manual
pos. 11-14 Data 2 O Manual
pos. 15-17 Lloc de publicació, producció o execució O Manual Concreció CCUC
pos. 18-21 Relleu O Manual
pos. 22-23 Projecció O Defecte FFFF
pos. 24 Sense definir O Defecte #
pos. 25 Tipus de material cartogràfic O Manual
pos. 26-27 Sense definir O Defecte ##
pos. 28 Publicació de govern O Manual
pos. 29 Forma del document O Manual
pos. 30 Sense definir O Defecte #
pos. 31 Índex O Manual
pos. 32 Sense definir O Defecte #
pos. 33-34 Característiques especials de format O Manual
pos. 35-37 Llengua O Manual
pos. 38 Registre modificat O Defecte |
pos. 39 Font de la catalogació O Manual c/#
017 DL (Número de copyright o dipòsit legal) OA
$a Número de copyright o dipòsit legal O Manual
020 ISBN (International Standard Book Number) OA
$a ISBN vàlid O Manual
022 ISSN (International Standard Serial Number) OA
$a ISSN vàlid O Manual
100 Entrada principal: nom personal OA
$a Nom personal O Manual
$b Numeració OA Manual
$c Títols i altres paraules associats a un nom OA Manual
$d Dates associades a un nom OA Manual
$q Forma completa del nom O Manual
110 Entrada principal: nom d’entitat OA
$a Nom d’entitat O Manual
$b Unitat subordinada OA Manual
$c Lloc de congrés OA Manual
$d Data de congrés OA Manual
$n Número de part/secció/congrés OA Manual
111 Entrada principal: nom de congrés OA
$a Nom de congrés O Manual
$c Lloc de congrés OA Manual
$d Data de congrés OA Manual
$e Unitat subordinada OA Manual
$n Número de part/secció/congrés OA Manual
245 Menció de títol O
$a Títol O Manual
$b Resta del títol OA Manual
$c Menció de responsabilitat OA Manual
$h Tipus de suport OA 5) Manual
$n Número de part/secció d’una obra OA Manual
$p Nom de part/secció d’una obra OA Manual
246 Forma variant del títol OA
$a Títol O Manual
$i Text de visualització OA Manual
250 Menció d’edició OA
$a Menció d’edició O Manual
$b Resta de la menció d'edició OA Manual
255 Dades matemàtiques cartogràfiques OA
$a Menció d’escala O Manual
$b Menció de projecció OA Manual
260 Publicació, distribució, etc. (peu d’impremta) O
$a Lloc de publicació O Manual
$b Nom de l’editor, distribuïdor O Manual
$c Data de publicació, distribució O Manual
300 Descripció física O
$a Extensió O Manual
$b Altres detalls físics OA Manual
$c Dimensions OA Manual
$e Material d’acompanyament OA Manual
362 Dades de la publicació i/o designació seqüencial OA 6)
$a Dates de publicació i/o designació seqüencial O Manual
500 Nota general OA 7)
$a Nota general O Manual
505 Nota de contingut OA Concreció CCUC
$a Nota de contingut O Manual
530 Nota de formats físics addicionals disponibles OA 8)
$a Nota de formats físics addicionals disponibles O Manual
546 Nota de llengua OA
$a Nota de contingut O Manual
600 Entrada secundària de matèria: nom personal OA Concreció CCUC
$a Nom personal O Manual
$b Numeració OA Manual
$c Títols i altres paraules associades a un nom OA Manual
$d Dates associades a un nom OA Manual
$n Número de part/secció d’una obra OA Manual
$p Nom de part/secció d’una obra OA Manual
$q Forma completa del nom OA Manual
$t Títol de l’obra OA Manual
$x Subdivisió general OA Manual
$y Subdivisió cronològica OA Manual
$z Subdivisió geogràfica OA Manual
610 Entrada secundària de matèria: nom d’entitat OA Concreció CCUC
$a Nom d’entitat O Manual
$b Unitat subordinada OA Manual
$c Lloc de congrés OA Manual
$d Data de congrés OA Manual
$n Número de part/secció d’una obra OA Manual
$p Nom de part/secció d’una obra OA Manual
$t Títol de l’obra OA Manual
$x Subdivisió general OA Manual
$y Subdivisió cronològica OA Manual
$z Subdivisió geogràfica OA Manual
611 Entrada secundària de matèria: nom de congrés OA Concreció CCUC
$a Nom de congrés O Manual
$c Lloc de congrés OA Manual
$d Data de congrés OA Manual
$e Unitat subordinada OA Manual
$n Número de part/secció d’una obra OA Manual
$p Nom de part/secció d’una obra OA Manual
$t Títol de l’obra OA Manual
$x Subdivisió general OA Manual
$y Subdivisió cronològica OA Manual
$z Subdivisió geogràfica OA Manual
630 Entrada secundària de matèria: títol uniforme OA Concreció CCUC
$a Títol uniforme O Manual
$d Dates de signatura d’un tractat OA Manual
$f Data d’una obra OA Manual
$k Subencapçalament de forma OA Manual
$l Llengua de l’obra OA Manual
$m Repartiment de l’execució (música) OA Manual
$n Número de part/secció d’una obra OA Manual
$o Menció d’arranjament (música) OA Manual
$p Nom de part/secció d’una obra OA Manual
$r Tonalitat (música) OA Manual
$s Versió OA Manual
$x Subdivisió general OA Manual
$y Subdivisió cronològica OA Manual
$z Subdivisió geogràfica OA Manual
650 Entrada secundària de matèria: terme temàtic OA Concreció CCUC
$a Terme temàtic O Manual
$x Subdivisió general OA Manual
$y Subdivisió cronològica OA Manual
$z Subdivisió geogràfica OA Manual
$2 thub (si segon indicador 9) OA (UB) Manual
$2 lemac (si segon indicador 7) OA Manual
no $2 (si segon indicador 4) OA Manual
651 Entrada secundària de matèria: nom geogràfic OA Concreció CCUC
$a Nom geogràfic O Manual
$x Subdivisió general OA Manual
$y Subdivisió cronològica OA Manual
$z Subdivisió geogràfica OA Manual
$2 thub (si segon indicador 9) OA (UB) Manual
$2 lemac (si segon indicador 7) OA Manual
no $2 (si segon indicador 4) OA Manual
655 Terme d’indexació – Gènere/Forma OA 9)
$a Terme focal de gènere/forma O Manual
700 Entrada secundària: nom personal OA
$a Nom personal O Manual
$b Numeració OA Manual
$c Títols i altres paraules associades a un nom OA Manual
$d Dates associades a un nom OA Manual
$n Número de part/secció d’una obra OA Manual
$p Nom de part/secció d’una obra OA Manual
$q Forma completa del nom OA Manual
$t Títol de l’obra OA Manual
710 Entrada secundària: nom d’entitat OA
$a Nom d’entitat O Manual
$b Unitat subordinada OA Manual
$c Lloc de congrés OA Manual
$d Data de congrés o de signatura d’un tractat OA Manual
$n Número de part/secció d’una obra OA Manual
$p Nom de part/secció d’una obra OA Manual
$t Títol de l’obra OA Manual
711 Entrada secundària: nom de congrés OA
$a Nom de congrés O Manual
$c Lloc de congrés OA Manual
$d Data de congrés o de signatura d’un tractat OA Manual
$e Unitat subordinada OA Manual
$n Número de part/secció d’una obra OA Manual
$p Nom de part/secció d’una obra OA Manual
$t Títol de l’obra OA Manual
740 Entrada secundària: títol analític / relacionat no controlat OA
$a Títol O Manual
$n Número de part/secció d’una obra OA Manual
$p Nom de part/secció d’una obra OA Manual
773 Entrada de document font OA 10) Concreció CCUC
$a Encapçalament d’entrada principal OA Manual
$b Edició OA Manual
$d Lloc, editor i data de publicació O 11) Manual
$g Informació sobre la relació O Manual
$t Títol O Manual
$w Número de control del registre O Manual
$x ISSN OA Manual
$z ISBN OA Manual
800 Entrada secundària de col·lecció – Nom personal OA
$a Nom personal O Manual
$b Numeració OA Manual
$c Títols i altres paraules associades a un nom OA Manual
$d Dates associades a un nom OA Manual
$n Número de part/secció d’una obra OA Manual
$p Nom de part/secció d’una obra OA Manual
$q Forma completa del nom OA Manual
$t Títol de l’obra OA Manual
$v Número de volum/designació de seqüència OA Manual
810 Entrada secundària de col·lecció – Nom d’entitat OA
$a Nom d’entitat O Manual
$b Unitat subordinada OA Manual
$c Lloc de congrés OA Manual
$d Data de congrés o de signatura d’un tractat OA Manual
$n Número de part/secció d’una obra OA Manual
$p Nom de part/secció d’una obra OA Manual
$t Títol de l’obra OA Manual
$v Número de volum/designació de seqüència OA Manual
811 Entrada secundària de col·lecció – Nom de congrés OA
$a Nom de congrés O Manual
$c Lloc de congrés OA Manual
$d Data de congrés o de signatura d’un tractat OA Manual
$e Unitat subordinada OA Manual
$n Número de part/secció d’una obra OA Manual
$p Nom de part/secció d’una obra OA Manual
$t Títol de l’obra OA Manual
$v Número de volum/designació de seqüència OA Manual
830 Entrada secundària de col·lecció – títol uniforme OA
$a Títol O Manual
$n Número de part/secció d’una obra OA Manual
$p Nom de part/secció d’una obra OA Manual
$v Número de volum/designació de seqüència OA Manual
856 Localització i accés electrònic OA
$a Nom de l’amfitrió OA Manual
$d directori i subdirectoris OA Manual
$f Nom electrònic OA Manual
$u URI OA Manual
$k Contrasenya OA Manual
$l Connexió OA Manual
$p Port OA Manual
$z Nota pública OA Manual
$2 Mètode d’accés OA Manual
$3 Materials especificats OA Manual
917 Missatge d’adquirint-se OA Manual
$a Localització O Manual
918 Missatge de publicant-se OA Manual
$a Localització O Manual
940 Procedència del registre bibliogràfic OA
$a Codi de la font de catalogació O Manual
$c Codi de la institució responsable de la còpia d’un registre O Manual
$d Codi de la institució responsable de la completesa d’un registre O Manual

2. Nivell mínim: posició 17 de la capçalera = 7

Etiqueta del registre (Capçalera) 12) O
pos. 06 Tipus de registre O Defecte e
pos. 07 Nivell bibliogràfic O Manual
pos. 08 Tipus de control O Defecte #
pos. 17 Nivell de codificació O Defecte 7
pos. 18 Forma de la catalogació descriptiva O Defecte a
006 Recursos continus OA 13)
pos. 00 Forma del material O Defecte s
pos. 01 Periodicitat O Manual
pos. 02 Regularitat O Manual
pos. 04 Tipus de recurs continu O Manual
pos. 06 Forma del document O Manual
pos. 17 Convenció d’entrada O Manual
007 Camp fix de descripció física OA 14)
pos. 00 Categoria de material O Defecte c
pos. 01 Designació específica de material O Defecte r
pos. 02 Sense definir O Defecte |
pos. 03 Color O Defecte |
pos. 04 Dimensions O Defecte |
pos. 05 So O Defecte |
pos. 06-08 Densitat de bits de la imatge O Defecte |
pos. 09 Formats de fitxer O Defecte |
pos. 10 Requeriments de garantia de qualitat O Defecte |
pos. 11 Antecedents/font O Defecte |
pos. 12 Nivell de compressió O Defecte |
pos. 13 Qualitat del reformatge O Defecte |
008 Codis d'informació 15) O
pos. 06 Tipus de data / Estat de la publicació O Defecte |
pos. 07-10 Data 1 O Manual
pos. 11-14 Data 2 O Manual
pos. 15-17 Lloc de publicació, producció o execució O Manual Concreció CCUC
pos. 18-21 Relleu O Manual
pos. 22-23 Projecció O Defecte FFFF
pos. 24 Sense definir O Defecte #
pos. 25 Tipus de material cartogràfic O Manual
pos. 26-27 Sense definir O Defecte ##
pos. 28 Publicació de govern O Defecte |
pos. 29 Forma del document O Manual
pos. 30 Sense definir O Defecte #
pos. 31 Índex O Manual
pos. 32 Sense definir O Defecte #
pos. 33-34 Característiques especials de format O Manual
pos. 35-37 Llengua O Manual
pos. 38 Registre modificat O Manual
pos. 39 Font de la catalogació O Manual c/#
017 DL (Número de copyright o dipòsit legal) OA
$a Número de copyright o dipòsit legal O Manual
020 ISBN (International Standard Book Number) OA
$a ISBN vàlid O Manual
022 ISSN (International Standard Serial Number) OA
$a ISSN vàlid O Manual
100 Entrada principal: nom personal OA
$a Nom personal O Manual
$b Numeració OA Manual
$c Títols i altres paraules associats a un nom OA Manual
$d Dates associades a un nom OA Manual
$q Forma completa del nom O Manual
110 Entrada principal: nom d’entitat OA
$a Nom d’entitat O Manual
$b Unitat subordinada OA Manual
$c Lloc de congrés OA Manual
$d Data de congrés OA Manual
$n Número de part/secció/congrés OA Manual
111 Entrada principal: nom de congrés OA
$a Nom de congrés O Manual
$c Lloc de congrés OA Manual
$d Data de congrés OA Manual
$e Unitat subordinada OA Manual
$n Número de part/secció/congrés OA Manual
245 Menció de títol O
$a Títol O Manual
$b Resta del títol OA Manual
$c Menció de responsabilitat OA Manual
$h Tipus de suport OA 16) Manual
$n Número de part/secció d’una obra OA Manual
$p Nom de part/secció d’una obra OA Manual
246 Forma variant del títol OA
$a Títol O Manual
$i Text de visualització OA Manual
250 Menció d’edició OA
$a Menció d’edició O Manual
$b Resta de la menció d'edició OA Manual
255 Dades matemàtiques cartogràfiques OA
$a Menció d’escala O Manual
$b Menció de projecció OA Manual
260 Publicació, distribució, etc. (peu d’impremta) O
$a Lloc de publicació O Manual
$b Nom de l’editor, distribuïdor O Manual
$c Data de publicació, distribució O Manual
300 Descripció física O
$a Extensió O Manual
$b Altres detalls físics OA Manual
$c Dimensions OA Manual
$e Material d’acompanyament OA Manual
362 Dades de la publicació i/o designació seqüencial OA 17)
$a Dates de publicació i/o designació seqüencial O Manual
500 Nota general OA 18)
$a Nota general O Manual
505 Nota de contingut OA Manual Concreció CCUC
$a Nota de contingut O Manual
700 Entrada secundària: nom personal OA
$a Nom personal O Manual
$b Numeració OA Manual
$c Títols i altres paraules associades a un nom OA Manual
$d Dates associades a un nom OA Manual
$n Número de part/secció d'una obra OA Manual
$p Nom de part/secció d’una obra OA Manual
$q Forma completa del nom OA Manual
$t Títol de l’obra OA Manual
710 Entrada secundària: nom d’entitat OA
$a Nom d’entitat O Manual
$b Unitat subordinada OA Manual
$c Lloc de congrés OA Manual
$d Data de congrés o de signatura d’un tractat OA Manual
$n Número de part/secció d'una obra OA Manual
$p Nom de part/secció d’una obra OA Manual
$t Títol de l’obra OA Manual
711 Entrada secundària: nom de congrés OA
$a Nom de congrés O Manual
$c Lloc de congrés OA Manual
$d Data de congrés o de signatura d’un tractat OA Manual
$e Unitat subordinada OA Manual
$n Número de part/secció d'una obra OA Manual
$p Nom de part/secció d’una obra OA Manual
$t Títol de l’obra OA Manual
740 Entrada secundària: títol analític / relacionat no controlat OA
$a Títol O Manual
$n Número de part/secció d’una obra OA Manual
$p Nom de part/secció d’una obra OA Manual
773 Entrada de document font OA 19) Concreció CCUC
$a Encapçalament d’entrada principal OA Manual
$b Edició OA Manual
$d Lloc, editor i data de publicació O 20) Manual
$g Informació sobre la relació O Manual
$t Títol O Manual
$w Número de control del registre O Manual
$x ISSN OA Manual
$z ISBN OA Manual
800 Entrada secundària de col·lecció – Nom personal OA 21)
$a Nom personal O Manual
$b Numeració OA Manual
$c Títols i altres paraules associades a un nom OA Manual
$d Dates associades a un nom OA Manual
$n Número de part/secció d'una obra OA Manual
$p Nom de part/secció d’una obra OA Manual
$q Forma completa del nom OA Manual
$t Títol de l’obra OA Manual
$v Número de volum/designació de seqüència OA Manual
810 Entrada secundària de col·lecció – Nom d’entitat OA 22)
$a Nom d’entitat O Manual
$b Unitat subordinada OA Manual
$c Lloc de congrés OA Manual
$d Data de congrés o de signatura d’un tractat OA Manual
$n Número de part/secció d'una obra OA Manual
$p Nom de part/secció d’una obra OA Manual
$t Títol de l’obra OA Manual
$v Número de volum/designació de seqüència OA Manual
811 Entrada secundària de col·lecció – Nom de congrès OA 23)
$a Nom de congrés O Manual
$c Lloc de congrés OA Manual
$d Data de congrés o de signatura d’un tractat OA Manual
$e Unitat subordinada OA Manual
$n Número de part/secció d'una obra OA Manual
$p Nom de part/secció d’una obra OA Manual
$t Títol de l’obra OA Manual
$v Número de volum/designació de seqüència OA Manual
830 Entrada secundària de col·lecció – títol uniforme OA 24)
$a Títol O Manual
$n Número de part/secció d’una obra OA Manual
$p Nom de part/secció d’una obra OA Manual
$v Número de volum/designació de seqüència OA Manual
856 Localització i accés electrònic OA
$a Nom de l’amfitrió OA Manual
$d directori i subdirectoris OA Manual
$f Nom electrònic OA Manual
$u URI OA Manual
$k Contrasenya OA Manual
$l Connexió OA Manual
$p Port OA Manual
$z Nota pública OA Manual
$2 Mètode d’accés OA Manual
$3 Materials especificats OA Manual
917 Missatge d’adquirint-se OA Manual
$a Localització O Manual
918 Missatge de publicant-se OA Manual
$a Localització O Manual
940 Procedència del registre bibliogràfic OA
$a Codi de la font de catalogació O Manual
$c Codi de la institució responsable de la còpia d’un registre O Manual

3. Nivell parcial: posició 17 de la capçalera = 5

Etiqueta del registre (Capçalera) 25) 10ESPAIS 10ESPAIS 10ESPAIS 10ESPAIS 10ESPAIS 5ESPAIS O
pos. 06 Tipus de registre O Defecte e
pos. 07 Nivell bibliogràfic O Manual
pos. 08 Tipus de control O Defecte #
pos. 17 Nivell de codificació O Defecte 5
pos. 18 Forma de la catalogació descriptiva O Defecte a
007 Camp fix de descripció física OA 26)
pos. 00 Categoria de material O Defecte c
pos. 01 Designació específica de material O Defecte r
pos. 02 Sense definir O Defecte |
pos. 03 Color O Defecte |
pos. 04 Dimensions O Defecte |
pos. 05 So O Defecte |
pos. 06-08 Densitat de bits de la imatge O Defecte |
pos. 09 Formats de fitxer O Defecte |
pos. 10 Requeriments de garantia de qualitat O Defecte |
pos. 11 Antecedents/font O Defecte |
pos. 12 Nivell de compressió O Defecte |
pos. 13 Qualitat del reformatge O Defecte |
008 Codis d'informació 27) O
pos. 06 Tipus de data / Estat de la publicació O Defecte |
pos. 07-10 Data 1 O Defecte FFFFFFFF
pos. 11-14 Data 2 O Defecte FFFFFFFF
pos. 15-17 Lloc de publicació, producció o execució O Defecte FFFFFF Concreció CCUC
pos. 18-21 Relleu O Defecte FFFFFFFF
pos. 22-23 Projecció O Defecte FFFF
pos. 24 Sense definir O Defecte #
pos. 25 Tipus de material cartogràfic O Manual
pos. 26-27 Sense definir O Defecte ##
pos. 28 Publicació de govern O Defecte |
pos. 29 Forma del document O Manual
pos. 30 Sense definir O Defecte #
pos. 31 Índex O Defecte |
pos. 32 Sense definir O Defecte #
pos. 33-34 Característiques especials de format O Defecte FFFF
pos. 35-37 Llengua O Defecte FFFFFF
pos. 38 Registre modificat O Defecte |
pos. 39 Font de la catalogació O Manual c/#
017 DL (Número de copyright o dipòsit legal) OA
$a Número de copyright o dipòsit legal O Manual
020 ISBN (International Standard Book Number) OA
$a ISBN vàlid O Manual
022 ISSN (International Standard Serial Number) OA
$a ISSN vàlid O Manual
100 Entrada principal: nom personal OA
$a Nom personal O Manual
$b Numeració OA Manual
110 Entrada principal: nom d’entitat OA
$a Nom d’entitat O Manual
$b Unitat subordinada OA Manual
$c Lloc de congrés OA Manual
$d Data de congrés OA Manual
$n Número de part/secció/congrés OA Manual
111 Entrada principal: nom de congrés OA
$a Nom de congrés O Manual
$c Lloc de congrés OA Manual
$d Data de congrés OA Manual
$e Unitat subordinada OA Manual
$n Número de part/secció/congrés OA Manual
245 Menció de títol O
$a Títol O Manual
$b Resta del títol OA Manual
250 Menció d’edició OA
$a Menció d’edició O Manual
255 Dades matemàtiques cartogràfiques OA
$a Menció d’escala O Manual
$b Menció de projecció OA Manual
256 Característiques del fitxer informàtic OA 28)
$a Característiques del fitxer informàtic O Manual
260 Publicació, distribució, etc. (peu d’impremta) O
$b Nom de l’editor, distribuïdor O Manual
$c Data de publicació, distribució O Manual
300 Descripció física O
$a Extensió O Manual
700 Entrada secundària: nom personal OA
$a Nom personal O Manual
$b Numeració OA Manual
710 Entrada secundària: nom d’entitat OA Manual
$a Nom d’entitat O Manual
$b Unitat subordinada OA Manual
711 Entrada secundària: nom de congrés OA
$a Nom de congrés O Manual
$c Lloc de congrés OA Manual
$d Data de congrés o de signatura d’un tractat OA Manual
$e Unitat subordinada OA Manual
773 Entrada de document font OA 29) Concreció CCUC
$a Encapçalament d’entrada principal OA Manual
$b Edició OA Manual
$d Lloc, editor i data de publicació O 30) Manual
$g Informació sobre la relació O Manual
$t Títol O Manual
$w Número de control del registre O Manual
$x ISSN OA Manual
$z ISBN OA Manual
917 Missatge d’adquirint-se OA Manual
$a Localització O Manual
940 Procedència del registre bibliogràfic OA
$a Codi de la font de catalogació O Manual
$c Codi de la institució responsable de la còpia d’un registre O Manual
1) , 4) , 12) , 15) , 25) , 27) la resta de posicions les omple el sistema automàticament
2) només aplicable per a recursos continus, no confondre amb les col·leccions de mapes (anomenades series de mapes)
3) , 9) , 14) , 26) només en el cas de recursos electrònics d'accés remot
5) , 16) només aplicable a microformes i recursos electrònics
6) només aplicable per a recursos continus, no confondre amb les col·leccions de mapes (anomenades series de mapes)
7) només obligatòria per notes sobre la història bibliogràfica i notes de reimpressions
8) obligatori només en el document original en cas de versions electròniques disponibles i no catalogades a part, vegeu ISBD (ER) 0.1.1
10) , 19) , 29) només en el cas de parts components
11) , 20) , 30) només en el cas de parts components d'un document font monogràfic
13) , 17) només aplicable per a recursos continus, no confondre amb les col·leccions de mapes (anomenades series de mapes)
18) només obligatòria per notes de reimpressions
21) , 22) , 23) , 24) per a obres multivolums catalogades volum per volum (concrecions a les ISBD(G)0.1
28) només aplicable per a recursos electrònics d’accés remot