Concrecions a les AACR

Capítol 21: Tria de punts d'accés

21.0 Regles introductòries

21.1 Regla general

21.2 Canvis en els títols propis

21.3 Canvis de persones o entitats responsables d'una obra

21.6A-D Obres de responsabilitat compartida

21.6A-DEnllaç

21.7 Reculls d'obres de diferents persones o entitats

21.12 Responsabilitat mixta en obres que són modificacions d'altres obres

21.17 Responsabilitat mixta en obres que són modificacions d'altres obres. Reproduccions de dues o més obres d'art

21.17BAmb text

21.23 Responsabilitat mixta en obres que són modificacions d'altres obres. Enregistraments sonors

21.28 Obres relacionades

21.28A Abast
21.28B Regla general

21.29 Entrades secundàries. Regla general

21.29 Enllaç

21.30 Entrades secundàries. Regles específiques

21.31 Regles especials d'algunes publicacions jurídiques, lleis, etc.

21.31A Abast

21.32 Regles especials d'algunes publicacions jurídiques. Reglaments administratius, etc.

21.32 Enllaç

Capítol 22: Encapçalaments de persones

22.1-22.3 Tria del nom

22.1 Regla general

22.2 Tria entre noms diferents

22.2B Pseudònims

22.3 Tria entre formes diferents del mateix nom

22.4-22.11 Element d'entrada

22.8 Entrada sota nom de pila, etc.

22.10 Entrada sota inicials, lletres o xifres

22.10 Enllaç

22.11 Entrada sota una frase

22.11D Enllaç

22.12-22.16 Addicions a noms. General

22.12 Títols nobiliaris i honorífics

22.13 Sants

22.13B Enllaç

22.14 Esperits

22.14 Enllaç

22.15 Addicions a noms entrats sota cognom

22.16 Addicions a noms entrats sota nom de pila, etc.

22.17-22.20 Addicions a noms. Addicions per a distingir noms idèntics

22.17-20 Enllaç
22.17 Dates
22.18 Formes més completes

Capítol 23: Noms geogràfics

Capítol 24: Encapçalaments de noms d'entitats

24.1 Regla general

24.2 Noms variants. Regles generals

24.2A-D Enllaç

24.3 Noms variants. Regles especials

24.4-24.11 Addicions, omissions i modificacions

24.4 Addicions

24.5 Omissions

24.6 Governs. Addicions

24.7 Congressos, conferències, reunions, etc.

24.7B Addicions

24.9 Capítols, filials, etc.

24.9 Enllaç

24.10 Esglésies locals, etc.

24.10 Enllaç

24.12-24.16 Entitats subordinades i relacionades

24.13 Entitats subordinades i relacionades entrades subordinadament

24.13 Enllaç
24.13 Tipus 2
24.13 Tipus 3
24.13 Tipus 6

24.15 Regles generals

24.17-24.26 Entitats i càrrecs de l'administració pública

24.17 Regla general

24.17 Enllaç

24.18 Organismes de l'administració pública entrats subordinadament

24.18 Tipus 2
24.18 Tipus 3

24.20 Càrrecs de l'administració pública

24.26 Delegacions en entitats internacionals i intergovernamentals

24.26 Enllaç

24.27 Entitats i càrrecs religiosos

Capítol 25: Títols uniformes

25.1 Ús de títols uniformes

25.2C Regla general. Articles inicials

25.2C Enllaç

25.3-25.7 Títols individuals

25.5 Addiccions

25.6 Parts d'una obra

25.6A1-25.6A2 Una part sola

25.8-25.11 Títols col·lectius

25.8-25.11 Enllaç
25.9 Seleccions

25.13-25.35 Regles especials per a certs tipus d'obres

25.15-25.16 Lleis, tractats, etc.

25 15A Lleis modernes, etc.

25.25-25.35 Obres musicals

25.29 Formulació de l'element inicial de títol

25.30 Addicions als elements inicials de títol que consisteixen en el nom o noms d'un o més gèneres de composició musical

25.32 Parts d'una obra

25.32A1-25.32A2 Una part

25.34 Títols col·lectius

25.35 Addiccions

25.35A Regla general
25.35C Arranjaments

Capítol 26: Referències